Exklusiva nyheter med plusvärde

Heja Sundsvall är en nyhetskanal med fokus på de positiva nyheterna i Sundsvall. Vi lyfter varje dag året om fram de personer och företag som skapar positiva värden för vår stad. Vår facebooksida har drygt 12000 följare, instagramkontot 3 600 följare. Vi når tiotusentals personer varje vecka och antalet följare växer stadigt. Våra nyhetsartiklar skrivs av en professionell journalist. En stor del av nyhetsartiklarna handlar om våra partnerföretag och kunder, medan resterande bygger på tips och omvärldsbevakning. Utgångspunkten för alla artiklar oavsett ursprung är en intervju och slutmålet är en artikel med positivt fokus på Sundsvall och företaget eller personen bakom nyheten.

Som företag kan du anlita oss på Heja Sundsvall på två sätt, som kund eller som partner. Som kund kan du köpa enstaka artiklar och som partner får du inlägg, reportage med foto och storytelling utifrån en plan vi gemensamt sätter upp. Som partner blir ni också en del av vårt omtyckta och växande nätverk av företag. Nätverket har flera träffar varje år som syftar till att stärka partnerföretagens och Sundsvallsregionens växtkraft.

kongtshirt

Heja företag!

• 1 exklusiv nyhetsartikel baserad på personlig intervju

• Fri tillgång till text och bild för egen publicering

5 000 kr/st


Heja+

• Vi sponsrar ert Facebookinlägg på Heja Sundsvall.

Heja partner!

Som partner blir du en del av Heja Sundsvall. Er logotyp syns på vår webbsida och era nyheter syns i vår kanal.

• Exklusiva nyhetsartiklar utifrån planering

• Fri tillgång till all text och bild för egen publicering samt Heja logotyp

• Medlemskap i Heja Sundsvalls nätverk

1891 kr/mån

 

Heja nätverk!

Vårt nätverk består av utvalda drivande och positiva företag och entreprenörer som brinner för Sundsvallsregionen.

• Inbjudan till träffar tillsammans med alla Heja Sundsvalls partnerföretag

• Möjlighet till deltagande i bland annat utnämningen av Årets Köng!

Ingår för alla partners