Sundsvallsregionen hemmaplan för grön el

Sundsvall – mitt i den gröna elens starkaste fäste.

Den gröna elen är eftertraktad när elintensiva företag vill etablera sig. Därför är norra Sverige och inte minst Sundsvallsregionen nu extra hett.

– Det är just nu och några år framåt ett särskilt gynnsamt läge för den som vill etablera elintensiv verksamhet i norr och som söker billig grön el, säger energimarknadsanalytikern Arne Bergvik.

Grön el kommer främst från vattenkraft och vindkraft. Än så länge är el från solen inte uppe på nivåer som är värda att nämna för storkonsumenter.

– Ingenstans i Sverige produceras så mycket grön el som i det som kallas elprisområde SE 2, och har Sundsvall som huvudort. Här kommer elen nästan uteslutande från vattenkraft och vindkraft, säger Arne Bergvik.

Han är chefsanalytiker hos elbolaget Jämtkraft och baserar sitt uttalande på statistik från 2020. Då producerade det nämnda området (som sträcker sig från Gävle upp till Umeå) 35 TWh vattenkraft och 11 TWh vindkraft. Det är exakt dubbelt så mycket grön el som produceras i område 1, norr om Umeå. 

– Och söderut är tillgången på lokalproducerad grön el ännu mindre. Den som etablerar sig i norr och önskar köpa grön el kan vara lugn, tillgången på lokalproducerad grön el är god. Generellt i södra Sverige råder kapacitetsbrist oavsett vilken el man än vill köpa, minns hur företaget Pågen inte kunde bygga ut på grund av elbrist, säger Arne Bergvik.

Elbristen plågar södra Sverige

Pågens bekymmer, även om de nu tycks nu vara tillfälligt lösta, kan fungera som ett exempel på problematiken. Men elbristen är ett dilemma som kvarstår. Så sent som den 18 september uttalade sig Henrik Svensson, kraftverkschef i Karlshamn för Dagens Industri angående elbristen: “Utvecklingen är extra allvarlig i södra Sverige där det finns ett stort underskott på produktion samtidigt som flaskhalsar i stamnätet allt oftare begränsar överföringen av el norrifrån”.

Arne Bergvik som är en flitig debattör inom energiområdet är inte alls förvånad över att näringslivet i detta fall har det tufft söderut, med tanke på att det i halva landet helt enkelt produceras för lite el lokalt och den som produceras i norr kan på grund av otillräckliga nät inte transporteras tillräckligt smidigt. 

– Det som är minst lika intressant och talar för att etablera verksamhet i norr är priset på el, särskilt för en elintensiv kund. I södra Sverige kostar en kilowatttimme upp till 2 kronor vissa timmar, medan den i norr knappt stigit över 65 öre som högst den senaste tiden, säger Arne Bergvik.

Ännu mer grön el på väg

Att flera elintensiva företag redan är på plats i norra Sverige visar bara att de varit förutseende. De regioner i norra Sverige som vill locka till sig etableringar där företag efterfrågar grön el, menar Arne Bergvik har en stor fördel just nu.

I sammanhanget kan nämnas att just Jämtkraft nyligen gick ut med nyheten att man ökar produktionen av förnybar el med 500 MW, lika mycket som kommunerna Uppsala och Västerås förbrukar tillsammans.

Den goda tillgången på grön el är självklart något som Sundsvallsregionens företrädare gärna nämner.

– Vi är den största producenten av förnyelsebar el i landet och har ett av Sveriges stabilaste elnät. Vi ska vara en del av den starka utveckling och omställning som sker inom industrin och då är det här är mycket viktiga faktorer, säger Bodil Hansson, kommunalråd (S) i Sundsvall.

TEXT: ANDERS LÖVGREN, FOTO: KATARINA LÖVGREN

, Taggar: