Sundsvalls inredningsexpert: Mötesplatsen viktigare än någonsin

– Coronapandemin förändrar hur vi planerar och bygger arbetsplatser. Jag tror på fler mötesplatser med flexibla möbleringsmöjligheter. Vi ser också vikten av att vi nu vid återgång verkligen lägger resurser på att analysera vilka behov varje företag har för en trygg och funktionell återgång till den gemensamma arbetsplatsen.

Det säger Annica Axelsson som äger Inredningshuset i Sundsvall och som nu jobbar med konceptet Back to work.

Under våren hamnade många företag i ett nytt och utsatt läge. Pandemin tvingade många medarbetare att jobba hemifrån och de möten som behövde genomföras på arbetsplatsen ställde helt nya krav på miljön.

– Nu är det långt in på hösten och många företag har fortfarande inte kunnat återgå till vanliga rutiner. Helt klart är att många ställer om och skapar mer flexibla kontor, för att vara förberedda på att det här kan ta lång tid eller att helt andra saker dyker upp längre fram, säger Annica Axelsson.

Signalerna från kunderna pekar mot att de öppna kontorslandskapen behöver kompletteras med enskilda utrymmen i större utsträckning än tidigare.

– Det som kommer att efterfrågas är återigen möjligheten att använda mindre enskilda kontorsrum för arbete. Men flexibilitet är viktigt, så det ska vara möjligt att behålla eller ställa om till öppen yta på vissa delar. En viktig fråga som ska besvaras är om kontoret är en plats för att sitta och jobba eller för att ha möten på, säger Annica Axelsson.

Plats för möte med nya perspektiv.

Inredningshuset arbetar med ett koncept som kallas Back to work, där det går att få hjälp med frågor som rör detta område.

En stor fråga rör hemmet som arbetsplats. Många medarbetare i företag känner att de inte mår bra av att sitta hemma och jobba, och det finns på många företag ett tryck på en återgång till arbetslivet efter pandemin. Att många kommer att fortsätta arbeta hemma i stor utsträckning är dock en bestående förändring.

– Här kommer arbetsgivare att få ett ökat ansvar för både ergonomi och den psykosociala miljön, och vi som är experter på arbetsplatser är beredda att hjälpa till att inreda arbetsytor i hem, säger Annica.

För att möta behov av flexibla kontor planerar Inredningshuset dessutom att utveckla en helt ny tjänst och hyra ut arbetsplatser. 

– Efter det som varit känns det rätt självklart för oss att erbjuda kontorsyta i vår miljö. Många tvekar över hur en bra arbetsplats ska se ut och här har vi alla möjligheter att erbjuda flexibla alternativ som går att hyra. Vi har möjlighet att ställa om så att en del av våra lokaler som tidigare varit utställningsyta blir arbetsplatser, säger Annica.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

Annica Axelssons tips för dig som ska förändra en arbetsplats:

– Analysera företagets behov, vad är målet med förändringen? Testa vårt koncept ”Back to work”

– Skapa en plan och var förberedd på effekterna. Om till exempel ett antal kontorsplatser ska tas bort, hur påverkar det verksamheten och behövs istället en annan yta?

– Tveka inte att ta hjälp av oss i tidigt skede vid förändringsarbetet. Vi har erfarenhet och kunskap som vi gärna bidrar med.

FOTO: KATARINA LÖVGREN, TEXT: ANDERS LÖVGREN

, Taggar: