Lisa Sällvin

Lisa är tekniknörden som tröttnade på att det nästan bara är män som får ägna sig helhjärtat åt it och teknik. Då startade hon teknikklubben Geek Girl i Sundsvall, som inspirerar unga tjejer att bygga prylar, återvinna, skapa innovationer och samarbeta. Målet är att tjejerna ska få stort självförtroende inom teknik och ge sig ut i yrkeslivet för att förändra världen. Om fler tjejer är med och driver digitaliseringen kan planeten bli mer hållbar och räddas, är Lisas tumregel.  

– Hon är engagerad och ökar teknikintresset hos unga. Lisa är en framtidskämpe, en feminist, en cykelfrämjare och har ett grönt tänk i allt hon gör. Alltid villig att hjälpa till och dela idéer, skriver Sofie Pettersson som nominerat Lisa.

Som KÖNG 2020 skulle Lisa vilja rädda Kulturskolan och utöka den med teknikinnehåll samt satsa mer på cykling i Sundsvall.

Vem är du, Lisa?

– Jag är en engagerad person som vill göra skillnad. Jag gör vad jag kan för att lämna över en levande planet till nästa generation. Klimatkrisen är en stor fråga och jag försöker använda den kunskap och makt jag har för att påverka utvecklingen. Om fler tjejer blir intresserade av att jobba med teknik så kommer det att spela roll.

Vi återkommer till det, men berätta om din uppväxt!

– Jag växte upp i Granlo. Teknikintresset har funnits så länge jag minns. Jag ville bli uppfinnare och byggde alla möjliga knäppa saker som jag testade på min tvillingsyster. På högstadiet satt jag på mitt rum och programmerade men jag saknade kompisar som delade mitt teknikintresse. Mina föräldrar uppmuntrade mig, och min moster som var fysiker gjorde roliga experiment som inspirerade mig mycket. Jag läste teknik på Västermalm och sedan utbildade jag mig till civilingenjör i teknisk fysik i Uppsala. Började sedan arbeta i Stockholm inom it-branschen.

Hur kom du tillbaka till Sundsvall?

– 2014 sökte de en lärare inom data- och systemvetenskap på Miun och det passade mig perfekt. Jag jobbar nu som universitetsadjunkt och trivs jättebra med att utbilda blivande ingenjörer och blivande tekniklärare för låg- och mellanstadiet.

Hur kom det sig att du grundade Geek Girl och vad är det?

– Om en 10-årig pojke vill bli ingenjör så kommer han på vägen dit inte att stöta på några stora hinder vad gäller normer och attityder. Men om en 10-årig flicka har samma dröm så kommer hon att påverkas av omgivningen och formas av gällande normer på ett helt annat sätt och kanske inte våga satsa. Det där stör mig, jag vill att alla ska bli behandlade lika och därför startade jag och tre andra teknikkvinnor 2016 teknikklubben Geek Girl som ska uppmuntra teknikintresset och framför allt ge unga tjejer bättre självförtroende, att de kan fixa saker och ta initiativ inom teknik.

Finns det något liknande på annat håll?

– Jo, det fanns redan i Stockholm och Malmö så de hjälpte oss igång. Men nu är vi i Sundsvall störst i Sverige med ca 50 aktiva tjejer i åldrarna 7-14 år och närmare 20 ideella ledare, kvinnor som studerar eller jobbar inom it och teknik eller är lärare i ämnet. Vi är en del av föreningen Sundsvall Makers. Viktigt är att nämna samarbetet med Miun och Bizmaker som låter oss hålla till i deras lokaler och använda utrustning och så förstås sponsorer som backar upp oss på olika sätt. 

Vad gör ni när ni träffas?

– Bygger i olika material, skapar innovationer, programmerar och hjälper varandra. Mycket handlar om återbruk av material. Gamla möbler får nya liv med inbyggd elektronik. En poäng med att det bara är tjejer som är med är att det inte finns någon kille att fråga. I slutänden så leder det till insikten att det inte bara är killar som är duktiga på teknik. Det svåraste med den här verksamheten har faktiskt varit att förklara varför vi inte tagit emot teknikintresserade killar. Men de får så mycket gratis ändå, har fler förebilder och uppmuntras att hålla på med teknik i en massa sammanhang.

Nyskapande verksamhet hos Geek Girl.

Vad är du mest stolt över?

– Att det fortsätter att växa, vi har en lång kö av tjejer som vill vara med, och att så många ideella krafter är inblandade. det är ett fantastiskt ledargäng. Det blir inga skolade ingenjörer av deltagarna men jag är stolt över att vi bygger deras självförtroende och att vi breddar teknikbegreppet. Ordet teknik kommer från grekiskans techne och betyder konst, skicklighet eller hantverk vilket gör innebörden mer konstfull och kreativ än vad ordet vanligtvis brukar förknippas med – industri och hårda material. Mjukvara har till exempel helt andra egenskaper.

Har du själv upplevt att det är skillnad på män och kvinnor i it-branschen där du jobbar?

– Det finns helt klart andra förväntningar på kvinnor inom hela teknikbranschen. I mitt eget fall så blev jag ganska snart projektledare, vilket är en vanlig roll för kvinnor. Det kanske låter bra, men betyder egentligen att ta ansvar och hand om planering och allt det administrativa medan männen ägnar sig åt själva tekniken. Att få fördjupa sig och bli en nörd på ett område är manligt, som kvinna förväntas du ofta ha andra roller. Jag kan bli lite besviken på mig själv för att jag tillät det hända, när jag tittar i backspegeln.

På vilket sätt tror du fler tjejer inom teknikyrken kan bidra till ökad hållbarhet och minskad klimatkris, om vi förstår dig rätt så är det ett mål med Geek Girl?

– Teknikutvecklingen går jättefort, och digitaliseringen skulle kunna rädda planeten till en mer hållbar utveckling om vi gör den bra. Men som det oftast ser ut så använder vi digitaliseringens möjligheter för att effektivisera gammal teknik vilket tyvärr inte hjälper oss mer än marginellt. Det behövs mycket mer fantasi och kreativ revolution och där är jag övertygad om att det skulle göra skillnad med större mångfald och fler kvinnor som kommer in och tar för sig. Om Geek Girl kan ge tjejer detta självförtroende så har vi lyckats.

En KÖNG förväntas ha åsikter och tankar om samhällsutveckling, vad tycker du är viktigt att påverka och förändra i Sundsvall?

– Satsa på barn och unga. Rädda kulturskolan och komplettera den med mer teknik och design med miljö- och hållbarhetsfokus. Sen skulle jag gärna ändra på bilkulturen i stan till att bli mer cykelkultur. För luften, klimatet och hälsan. Jag vill inte sätta på barnen fler reflexer eller bättre hjälmar, jag vill ha säkra cykelvägar mellan hem och skolor.

FOTO: KATARINA LÖVGREN (porträtt), INTERVJU OCH TEXT: ANDERS LÖVGREN

Namn: Lisa Sällvin

Ålder: 46

Bor: Skönsmon

Familj: Per, Astrid och Agnes

Fritidsaktiviteter: Förutom Geek Girl och Makerdojo (teknikklubb för både tjejer och killar), är jag basket- och dansmamma. Cykelaktivist.

Drömresa: Hemester på Tynderö är min grej.

Lyssnar på: Poddar.

Bästa film: Big Hero 6. Min målbild för ingenjörsutbildningar på Mittuniversitetet – en stor kreativ uppfinnarverkstad.

Förebild: Många! Kvinno- och barnrättskämpar från Ellen Key till Greta Thunberg. Alla små och stora kreativa genier i Geek Girl och Makerdojo.

, Taggar: