Sundsvall blir nav för gigantiskt corona-hackathon

Regeringen har gett DIGG, med huvudkontoret i Sundsvall, uppdraget att leda ett hackathon i coronatider.

– Enormt många vill hjälpa till att hitta digitala lösningar på coronakrisen, säger Patrick Eckemo, DIGG.

Patrick Eckemo, DIGG.

Den 3-6 april anordnas Hack the Crisis Sweden, ett gigantiskt digitalt hackathon som genomförs online.

– Fokus kommer att ligga på tre områden, att rädda liv, rädda affärer och rädda samhälle, säger Patrick Eckemo som är en av de ansvariga för att genomföra Hack the Crisis.

DIGG (Digiitaliseringsmyndigheten) söker dig som vill ställa upp med din kompetens, oavsett om du vill vara med som deltagare, mentor eller partner till Hack the Crisis Sweden.

Den som känner sig manad att vara med kan anmäla sig på hackthecrisis.se där all information om hur allt går till finns.

– De första dagarna efter vi lagt upp sajten hade vi 10 000 besökare och 300 anmälningar. Det här kommer att bli Sveriges största hackathon och det finns plats för många fler att delta, vi välkomna alla, säger Patrick Eckemo.

Hack the Crisis startade i Estland och har nu spridits och genomförs just nu i flertalet länder där hela ekosystemet för innovation går samman för att hitta lösningar på Coronapandemin som drabbat världen.

I Sverige är det många myndigheter som arbetar med att klara samhällutmaningarna, däribland Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB och Sveriges kommuner och regioner. 

Enkelt uttryckt kan man säga att det som kommer fram som bra idéer och digitala lösningar på hur vi kan minska smittspridning och klara samhällsutmaningar sedan kan användas av dessa myndigheter.

– Går det att skapa en app för smittspårning? Går det att göra journalsystem tillgängliga och kan vi ha en databas fylld med coronainformation som landets analytiker kan använda, resonerar Patrick Eckemo.

Under alla omständigheter så blir Sundsvall navet för Hack the Crisis.

TEXT: ANDERS LÖVGREN, FOTO: DIGG

, Taggar: