Gröna hyresavtal i WSPs nya klimatsmarta kontor

Jens Forsberg, WSP, Urban Simander, Skifu och Sarita Månsson, WSP.

Det byggs för fullt i Sundsvall.

Samtidigt som det nya resecentrumet tar form skapas en ny miljöfastighet ett stenkast därifrån. Med klimatsmarta lösningar och gröna hyresavtal vill SKIFU skapa ett miljötänk som sitter i väggarna – någonting som varit möjligt tack vare WSP som har ansvar för miljöcertifieringen. Det hejar vi på!

Den anrika fastigheten byggdes på 1930-talet som bageri åt Skogaholm innan det många år senare blev kontor för teknikkonsultföretaget WSP. När det drygt 90 år senare var dags att renovera fastigheten fick WSP i uppdrag att ansvara för miljöcertifieringen. Fastigheten har flera klimatsmarta lösningar för bland annat låg energianvändning och gröna hyresavtal. Det innebär att hyresgästen och hyresvärden skriver avtal om hur de tillsammans kan minska miljöpåverkan.

– Det är så vi vill jobba, tillsammans med hyresgästen för att minska miljöpåverkan säger Urban Simander, förvaltare på det kommunägda fastighetsbolaget SKIFU AB.

Nya, flexibla lokaler med ett bra inomhusklimat stod på kravspecifikationen när WSP såg sig om efter lokal till ett nytt Sundsvallskontor. Valet föll på det nya kontorshuset på Landsvägsallén.

– Fastigheten motsvarar både de hållbarhetsfrågor vi arbetar med och de höga krav vi har på god arbetsmiljö, säger Jens Forsberg Högberg, kontorsansvarig WSP och nämner tre viktiga punkter.

  • låg energianvändning, mer än 50 procent av den använda energin är förnybar.
  • god innemiljö vad gäller ljud, luftkvalitet, termiskt klimat och dagsljus.
  • hållbarhetsbedömda varor och material har använts för att främja utvecklingen mot en giftfri bebyggd miljö.
Inflyttningen kommer enligt planen att ske i februari 2020 för hyresgästerna, varav WSP är en. 80 WSP-anställda ska nu in på 2 100 kvadratmeter. Andra hyresgäster i fastigheten blir Trafikverket och Ernst & Young.

Sarita Månsson, Energiingenjör på WSP som certifierar byggnaden ser fram emot att få flytta in i de nya lokalerna.

– Miljöcertifiering är en garanti för att våra krav uppfyllts under byggnation och förvaltning, säger Sarita och förtydligar:

– Det är viktigt för oss att driva samhällsutvecklingen och lyfta hållbarhetsfrågorna. Att vi själva flyttar in i en fastighet som vi varit med och miljöcertifierat är en garanti för ett fortsatt hållbart arbetssätt och en viktig pusselbit för ett hållbart Sundsvall.

FOTO: KATARINA LÖVGREN

TEXT: ANDERS LÖVGREN

Utsikt mot bygget av nytt resecenter.
, Taggar: