Novacura, Bron och GDM lyfter IT-staden Sundsvall med nytt event

Tre stora aktörer inom IT går samman för att arrangera innovativa eventet Flowathon i Sundsvall.

– Vi vill stimulera både kreativitet och digitalisering i regionen, säger Andreas Lindqvist, lokalt ansvarig, Novacura.

För mindre än ett år sedan etablerade sig IT-företaget Novacura i Sundsvall. Internationellt är bolaget en stor aktör med mer än 135 medarbetare i nio länder. I Sundsvall har det också börjat ta fart, och lokalt ansvarige Andreas Lindqvist söker nya vägar för att ta plats på IT-arenan och bidra till utveckling.

– Vi har ett egenutvecklat verktyg med namnet Novacura Flow, som hjälper företag att både förenkla och snabba på den digitala utvecklingsprocessen. Det är något som är efterfrågat och vår lösning vill vi presentera för fler, säger han.

HEJA FLOWATHON: Andreas Lindqvist, Novacura, Reza Moosavi, Bron Innovation och Niklas Hagberg, GDM, arrangerar tillsammans ett event för att stimulera digitalisering i Sundsvallsregionen.

Novacura har nu hittat ett samarbete med IT-klustret Bron Innovation samt med branschkollegan GDM och arrangerar den 13 november ett event som fått namnet Flowathon.

Studenter från Mittuniversitetet med hjälp av linjeföreningen Mytec och IT-utvecklare från företag bjuds den här dagen in till GDM:s lokaler på Södra Järnvägsgatan (där Novacura är hyresgäst) och får en utmaning.

– Deltagarna delas in i lag och får uppgiften att lösa en uppgift som kommer från ett behov i näringslivet. Det kan vara ett industricase som går ut på att med hjälp av vårt verktyg få rätsida på ett problem, säger Andreas Lindqvist.

Det som är speciellt med Flow och andra så kallade Low-Code-verktyg är att det är ett helt nytt sätt att arbeta med utveckling. Enkelt uttryckt blir gamla tiders kod-knackande ett minne blott då Low-Code är mer inriktad mot att ge utvecklarna ett grafiskt stöd än att bara skriva kodrader.

GDM kommer under eventet att bidra med lokaler och den tekniska infrastrukturen.

– Som den största privata IT-tjänsteleverantören med huvudkontor i Sundsvall känns det självklart för GDM att stötta eventet med infrastruktur eftersom GDM även gör det i den dagliga leveransen till våra gemensamma kunder, säger Niklas Hagberg, GDM.

– Extra roligt att eventet håller till på GDMs kontor i linje med vår vision när vi skapade GDM Plaza som en flexibel del av kontoret som är anpassade för alla typer av event. Och när vi kan ha gemensamma event med våra partners är det ett kvitto på att den visionen besannas, fortsätter Niklas Hagberg.

Samarbete som skapar glada miner i IT-Sundsvall.

För Bron Innovation som har drygt 80 medlemsföretag i sitt nätverk, är Flowathon ett sätt att stimulera innovation och produktutveckling.

– Sundsvall är en av landets fyra starkaste IT-regioner. Det är dock fortfarande så att konsultande mot myndigheter är den stora affären, och vi skulle gärna se en större bredd där utveckling av nya digitala tjänster blev framgångsrika affärsidéer, säger Reza Moosavi från Bron Innovation.

Sammanfattningsvis: Flowathon den 13 november är ett sätt att skicka en vitamininjektion rakt in i den lite stelbenta IT-regionen Sundsvall. Att studenter från Miun får bekanta sig med ett revolutionerande verktyg kommer på köpet.

Läs mer om Novacura och Low-Code, https://www.novacura.com/novacura-flow/

TEXT OCH FOTO: ANDERS LÖVGREN

, Taggar: