BizMaker ökar takten med nya miljoner

Nya affärsidéer i Västernorrland får stöd i företagsinkubatorn BizMaker. När verksamheten nu får en boost med 15 friska EU-miljoner så kommer ännu fler entreprenörer att kunna få coachning. Heja Sundsvall var på plats under BizMaker Day för att se vilka affärsidéer som är under utveckling. Energin var hög, kan vi rapportera!

Tidigare i höst kom beskedet att alla kommuner i Västernorrland samt Region Västernorrland tycker att BizMakers arbete är så viktigt och framgångsrikt att man skjuter till 20 miljoner för fortsatt finansiering. Med övrig finansiering och med nämnda EU-miljoner har BizMaker nu drygt 41 miljoner kronor under kommande tre år att använda för att stötta nya affärsidéer.

När BizMaker Day arrangeras årligen är det som en buffé av affärsidéer som presenteras. Investerare och en rad olika aktörer inom näringslivet är på plats för att hålla sig underrättade om företagens utveckling och även för att hitta konkreta samarbeten.

Bilden ovan visar den energifyllda innovatören Pernilla Zsaludek Viklund som grundat hälsoföretaget Life Pulse. Pernilla är en folkhälsovetare och hälsocoach som nu utvecklar e-hälsoprogram för att förebygga sjukdomar och kunna rehabilitera de som drabbats av ohälsa.

Här ovan syns Victoria Mohlén som startat Applena, ett företag vars affärsidé är att kombinera rabatter i mobilen med stöd till föreningslivet.

Erik Tjernberg (ovan) har startat företaget BioCompost som omvandlar avfall till gödsel.

Linda Nordin (ovan) från Devgarden representerar ett företag som bygger en digital plattform för ”allt” som har att göra med hästar och hästägande.

Fredrik Hammargården (ovan) har många års erfarenhet av att arbeta med start-ups. Hans senaste språng ut i den världen sker med företaget Indivd där han tillsammans med kollegor hjälper fysisk handel att med AI-teknik bättre förstå sina kunder.

Ett av de allra färskaste entreprenörerna som får stöd av Bizmaker är Mursal Amiri som pluggar på Thorén Business School och som startat M Decorex UF, ett företag som är inriktat på hantverk.

Entreprenören Ulrika Ekebro med företaget Ekebro Utveckling (ovan) tar fram digitala verktyg för att utbilda personal inom socialtjänster i landets kommuner. Även krishantering och strategiskt stöd är områden som ingår i hennes företagande.

– Utveckling av fler hållbara tillväxtföretag och organisationer är ett viktigt uppdrag som leder till många positiva samhällseffekter. Vår arbete har hittills visat goda resultat och att vi nu fått förnyat förtroende ser vi som ett kvitto på att arbetet varit både framgångsrikt och uppskattat, säger Eva Nyh Hederberg, vd för BizMaker och Åkroken Science Park AB (ovan).

Många deltagare och förväntansfull stämning när företag ska berätta om sina affärsidéer.

Det vi visar i det här bildsvepet från Grönborg är bara ett axplock av allt som pågår bland entreprenörer i BizMakers sju kommuner. Och att verksamheten hittills varit framgångsrik råder inget tvivel om.

Det som åstadkommits av BizMaker 2016-18 talar sitt tydliga språk. 1 169 affärsidéer har utvärderats för att möjligen tas vidare i processen mot kommersialisering. 144 av idéerna blev startups som fick coaching. 30 av dessa har gjort affärer på internationell marknad. Företagen i BizMakers har attraherat 107 miljoner kr från investerare och finansiärer. 88 nya rekryteringar har gjorts av företagen.

TEXT OCH FOTO: ANDERS LÖVGREN, HEJA SUNDSVALL

, Taggar: