Uppskattad debatt om hur Sundsvall ska växa

Sundsvalls stadsutveckling med pågående förtätning intresserar och skapar debatt. Därför arrangerades seminariet Staden tar form för fjärde gången.

Staden tar form har blivit den självklara mötesplatsen för alla som är intresserade av stadsutveckling och kulturmiljövård. Under två dagar möts arkitekter, stadsplanerare, fastighetsägare, antikvarier, hantverkare, politiker och andra som jobbar inom området för att diskutera och debattera.

– Syftet är att personer som har olika roller och agendor ska få mötas. Det visar sig då ofta att man kan upptäcka nya och andra sätt att se på stadsutveckling, säger Viveca Norberg, samhällsplanerare vid stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.

Hon ansvarade tillsammans med Sundsvalls museums intendent Johanna Ulfsdotter för programmet (de båda på bilden ovan). Några axplock under dagarna 14-15 september där totalt 120 personer deltog:

Arkitekturhistorikern Martin Rörby föreläste om modernismens och folkhemmets kulturarv.

Henrik Orrje från Statens konstråd berättade om vad som görs för att ta vara på konstnärliga värden inom stadsbyggnad.

Landskapsarkitekten Emily Wade pratade om de gröna rummen. Och vidare fanns programpunkter om bland annat målning och restaurering, trapphusvandring, nyproduktion av trähus och – mycket uppskattat – en dansföreställning av Elin Kristoffersson som inspirerats av modern arkitektur.

Heja Sundsvall passade på att fråga några av deltagarna, vilka frågor de tycker ska lyftas när det gäller stadsutveckling i Sundsvall.

– Var finns utrymmet i staden för tjejer i åldrarna 12-16 år? Det är en bortglömd grupp som jag anser att vi måste göra mycket mer för.

Catrine Hovanta, controller, Drakfastigheter, Sundsvall

– Vi behöver diskutera mycket kring det svåra i att förtäta samtidigt som det behövs fler små ytor som inte är bebyggda.

– Bostadsanpassning är viktigt, men vi behöver också tänka på hur vi bevarar det estetiska. Viktigt att tänka till kring material och utformning när exempelvis ramper ska byggas.

Monika Wounder, byggnadsanpassare, Sundsvalls kommun (första citatet) och Susanna Åström, byggnadsinspektör, Sundsvalls kommun

– Jag tycker det är synd att politikerna i för stor utsträckning lämnat över ansvaret till de stora byggbolagen. Vi politiker vill bygga smått, grönt och hållbart. Men det vill inte branschen och jag tycker som sagt att vi inte borde vika oss för lätt.

Åke Johansson, vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden, Sundsvall

– Jag tycker det är viktigt med långsiktighet när man planterar träd i parker, att helt enkelt vara förberedd på hur stora de blir, säger Jonatan Fözö som läser byggnadsvård på Mittuniversitetet. Studiekamraten Niklas Zander (till höger) är generellt intresserad av det kulturella byggnadsarvet och hur det värdesätts.

– Är vi förberedda på den klimatpåverkan som pågår och är det så klokt att bygga vid vatten?

Björn Andersson, länsombud, byggnadsvårdsföreningen

– En intressant fråga är hur vi kan få mer hantverk i byggandet och mindre modulbyggen, säger mark- och exploateringsingenjören Mattias Strömbom, till vänster, här i samspråk med Peter Koserius Norberg, Corner Property Partners.

– Det är fel att förtäta omtyckta delar i en stad, så som jag tycker man gjort på ett tråkigt sätt i Stockholm. I Sundsvall tror jag det lönsamt för imagen att bevara stadskärnans prägel.

Varis Bokalders, arkitekt

– Även i en mindre kommun som Timrå jobbar vi med förtätning, och därför är de här dagarna intressanta.

Olof Lindstrand, planarkitekt, Timrå kommun

Arrangörer var Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen Västernorrland. Moderatorn Anna-Karin S. Öjerskog och expertkommentatorn Thomas Hellqvist höll i trådarna och ledde också en paneldebatt. När den senare ombads sammanfatta dagen och kommentera vad han tror blir viktigt för den stad som vill skapa mer förtätning och stadsliv sa han: “Kulturen och konsten i det offentliga rummet är som ölen på en pub”. Med andra ord, en stadskärna utan innehåll må vara hur ståtlig och välbyggd som helst, men utan det som får oss människor att vilja vara där saknar den funktion som mötesplats.

Heja utveckling av Sundsvall!

TEXT OCH FOTO: ANDERS LÖVGREN

, Taggar: stenstan, Sundsvall,